Search
Login
Username
Password
ขั้นตอน ข้อปฏิบัติ คุณสมบัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
  ข้อมูลการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  ข่าวสารจาก กยศ.
  ขั้นตอนการใช้ระบบ e-Studentloan
  ระบบ e-Studentload สำหรับนักศึกษา
  เว็บไซต์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  ตรวจสอบยอดหนี้ผู้กู้ ออนไลน์
  เว็บไซต์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ธนาคารกรุงไทย
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
  มีนาคม : 2017  

อา

พฤ

     1234
56789 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 
   วันนี้
   กิจกรรม
 
 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กำหนดการยื่นเอกสารขอกู้ยืมเงิน สำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า เลื่อนชั้นปี และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า เว้นปีในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560
ประกาศ...ขอคืนเงินค่าเทอมที่สำรองจ่าย ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2559 ** เฉพาะนักศึกษาที่ทำสัญญารอบ 2
โครงการ จิตอาสา สำหรับนักศึกษา กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีกู้ยืมเงินเรียนจาก กยศ.
ประกาศ ขั้นตอนการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ก่อนการเซ็นยืนยันแบบลงทะเบียนเรียน
ประกาศ...กำหนดการเซ็นยืนยันแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน เฉพาะผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา ประจำปี 2559
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน และกำหนดการเซ็นค้ำประกันสัญญากู้ยืมเงิน ประจำปี 2559

งานทุนให้เปล่า และทุนเรียนดี

 
ประชาสัมพันธ์
 
 
สำรวจความเห็น
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 235
ปีนี้มีคนเข้าชม : 2076
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 71991

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
นักศึกษา
 
 แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2559
 แบบฟอร์มบันทึกเวลาโครงการจิตอาสา
 
Facebook
 
 
 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000 ต่อ 48441

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000